Articles

Jezična riznica osmišljena je kao kutak u kojem ćemo objavljivati kratke članke o najčešćim pogreškama pri pisanju. Ako ste ikad pomislili da se prevoditeljski i lektorski posao sastoji samo od traženja riječi po rječniku, provjere gramatičkih i pravopisnih pogrešaka uz pomoć alata u programima za obradu teksta, pratite nas i saznat ćete o čemu prevoditelji i lektori moraju svakodnevno voditi računa.